Referencer

v/Henrik Ward Poulsen


Svenstrupvejen 52

4130 Viby Sjælland


Tlf.: 22 91 24 68

info@warders.dk

 

Havearkitekt og havebrugskonsulent

Anlægsgartnerrådgivning

CV for Henrik Ward Poulsen


Tilbudsberegner

 • 17 år indenfor anlægsgartnerfaget
 • Tilbudssummer fra få tusinde kroner til over 15.000.000 kr.
 • Indenfor beton- og naturstensbelægninger, småplanter, store træer, skovplantninger, drift af anlæg, kloak og andet forefalde gartnerarbejde.
 • Time- og maskinprisdannelse
 • Udarbejde prækvalifikationsaterialer
 • Undervist i tilbudsberegning på DAGs kurser og Have- & parkingeniør uddannelse (KU - Skovskolen).
 • Skrevet Grønt Miljø særtrykket Et godt tilbud http://www.grontmiljo.dk/pdf/etgodttilbud.pdf


Fagkonsulent

 • 3 år hos Danske Anlægsgartnere (DAG)
 • Med forfatter til Normerne 2010
 • Faglig rådgivning bl.a. indenfor arbejdsmiljø, prisdannelse, anlægs- og driftstekniske emner.

Henrik Ward Poulsen er uddannet Anlægsgartner og Anlægsgartnertekniker.

Hertil kommer uddannelse som underviser indenfor tekniske skoler og AMU-centre.

Kurser: Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, Legepladsinspektør, Vejen som Arbejdsplads og flere kurser i ledelse.

Projektering af haver og grønne anlæg

 • Mere end 250 private haver, kirkegårde og offentlige anlæg.
 • Gennem 8 år tegnet haverne til TV2 programmet Godt Begyndt, hertil TV2s daværende Vejr Have.


Undervisning og foredrag

 • 5 år på Vilvorde og 4 år på AMU-centre
 • Undervist i alle kultur- og anlægstekniske fag, samt Innovation, Iværksætteri og Økonomi.
 • Afholdt en række foredrag ved forskellige lejligheder, bl.a. for: Boligforeninger, Aktionærmøder, Kolonihaveforeninger m.v.


Havebrugskonsulent

 • 20 år i Kolonihaveforbundet
 • Havepræmiering, Rådgivning, Kurser og Artikler til Havebladet.


Andet

 • 8 år som Syn- og Skønsmand
 • Har udarbejdet eget Tilbudsberegnings-system og Kvalitetsstyringsprogram